Friday, February 27, 2009

Saya budak baru belajar

Ok murid-murid, ini huruf apa? Huruf M cikgu? Bukan da....


Baca bukula pulak....


D-U-C-K, duck....


Boring buku ni, tukar buku la pulak....

No comments: